• Danolem Group Kft.

  • +36 (20) 338-8189
    kapcsolat@kkvpalyazat.hu

  • Hétfő - Péntek:
    9:00 - 17:00
    Személyes tanácsadásra várjuk irodánkban.

VP3-4.2.1-4.2.2-18 VP pályázat - gépbeszerzés, épület felújítás és építés

2019.03.08.

A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn1 belül dönt;  a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. célterületen egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1,5 milliárd Ft, a 2. célterületen egyéni projekt esetén maximum 200 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;  az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.

Pályázati kód VP3-4.2.1-4.2.2-18
Támogatás megnevezése VP3-4.2.1-4.2.2-18 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 50.000.000.000
Beadás kezdete 2019.01.02.
Beadási határidő 2021.01.04.
Támogatás célja Az agrártermékek versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél magasabb szintű és minőségű feldolgozottság. A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. A Felhívás lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.
Kedvezményezettek köre A Felhívás 4.1. A támogatást igénylők köre fejezetben foglaltak szerint.Mezőgazdasági termelő, Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás.
Támogatási feltételek A felhívás 4. pontja szerint.
Támogatás mértéke 50%
Támogatási minimum összege (Ft) 200.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 1.500.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 50 - 100