• Danolem Group Kft.

  • +36 (20) 338-8189
    kapcsolat@kkvpalyazat.hu

  • Hétfő - Péntek:
    9:00 - 17:00
    Személyes tanácsadásra várjuk irodánkban.

Gyakornoki program Cégeknek - pályakezdők támogatására

2019.03.26.

Bővítse cégét vegyen fel Gyakornokokat vidékre 100% támogatással, Bp környékén 80% támogatással

Gyakornoki program Cégeknek - pályakezdők támogatására


Megfelelőség: Egy teljes lezárt év és egy bejelntett fő - pozitiv mérleg eredmény stb...

Támogatási összeg 2,3 milliotól - 30 millioig - Önrész nincs!

A szakképzésben résztvevő fiatalok számának növelése és a duális képzés erősítése irányába tett
legfontosabb intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső
életkori határának 25 évre történő emelése, két szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a
hiány-szakképesítések körének bővítése, a gazdasági kamarai garanciavállalás bevezetése, a
szakképzési hozzájárulás átalakítása. Emellett szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok
elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú
végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a
vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot
szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

Az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívása az ifjúsági munkanélküliség problémája, épp
ezért kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági
munkanélküliség csökkentése. A fiatalokat különösen nagymértékben sújtotta a 2008-as gazdasági
válság, mivel a munkaerő-kereslet csökkenése a pályakezdő fiatalokat érintette leginkább.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-9000 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
 
a) Gyakornokok foglalkoztatása:
A felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása
a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
Megváltozott munkaképességű gyakornok a felhívás alapján történő foglalkoztatásával is
teljesül a tevékenység.
b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:
A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet
maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő,
értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal
kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és
teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív
feladatok ellátása.
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
 
A projekt területi korlátozása:
 
A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be
támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden
megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
Támogatást igénylők köre:
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit
gazdasági társaságok (Korlátolt felelősségű társaság, Részvénytársaság,
Közkereseti társaság, Betéti társaság, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Nonprofit részvénytársaság, Nonprofit közkereseti
társaság, Nonprofit betéti társaság)
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó)
c) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (egyéni cég)
d) szövetkezetek
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között
lehetséges.
 
A támogatás formája:
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 
A támogatás mértéke, összege:
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.300.000 Ft
maximum 30 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható
költség 100 %-a a Felhívás 3.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével.
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke
a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 15 millió Ft.
GINOP-5.2.4-16