• Danolem Group Kft.

  • +36 (20) 338-8189
    kapcsolat@kkvpalyazat.hu

  • Hétfő - Péntek:
    9:00 - 17:00
    Személyes tanácsadásra várjuk irodánkban.

Munkahelymegőrzés támogatás - országos - bértámogatás - vissza nem térítendő támogatás

2020.05.18.

Munkahelymegőrzés támogatás - országos - bértámogatás - vissza nem térítendő támogatás

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya), és

∙     a támogatás iránti kérelmét az illetékes járási hivatalhoz benyújtja,

∙     a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,

∙     a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá

∙     írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,

∙     nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és

∙     vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,

∙     vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtania a támogatás iránti kérelmet.

 

A támogatás időtartama:

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

 

A munkahelymegőrzés támogatás mértéke:

A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet.

 

A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.

 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel, a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján igénybe vehető kedvezmények is érvényesíthetőek.

 

A támogatás igénylése:

A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani.

 

A támogatás elbírálása, folyósítása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a járási hivatal hatósági szerződést köt.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon járási hivatal munkatársaihoz!

 

Érvényes: 2020. március 1.-től visszavonásig.