• Danolem Group Kft.

  • +36 (20) 338-8189
    kapcsolat@kkvpalyazat.hu

  • Hétfő - Péntek:
    9:00 - 17:00
    Személyes tanácsadásra várjuk irodánkban.

MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram

2018.04.26.

Hitelprogram célja: A Hitelprogram célja a kormányzati stratégia szerinti turizmusszakmai feladatok MTÜ általi integrált végrehajtásához kapcsolódva, olyan kedvező árazású finanszírozás biztosítása, amely hatékonyan hozzájárul a magyar turizmus minőségi fejlesztéséhez, versenyképességének növeléséhez, meglévő szerepének erősítéséhez, s ezen keresztül hazánk turisztikai vonzerejének növeléséhez azáltal, hogy Magyarország területén megvalósuló turisztikai beruházások finanszírozásával elősegíti a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztését, új kapacitások létrehozását, meglévő kapacitásaik bővítését, kihasználtságuk javítását, illetve a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelését, továbbá a hazai vendéglátóhelyek infrastruktúrájának fejlesztését, új turisztikai attrakciók létrehozását, meglévők fejlesztését, rendezvényszervezéshez szükséges beruházások megvalósítását.

Hitelprogram keretösszege:
50 milliárd Ft

Hitel típusa:
Éven túli lejáratú beruházási-, és a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz hitel vagy
kölcsön (továbbiakban: Hitel).
Hitelfelvevők köre:
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott
Kis- és Középvállalkozás (továbbiakban: KKV) kritériumoknak megfelelő új és meglévő vállalkozások,
amelyek Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkeznek, és szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén
tevékenykednek, továbbá a Hitelprogram céljának megfelelő beruházást valósítanak meg (továbbiakban:
Hitelfelvevő).
A hitel felhasználása
A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő,
Magyarország területén megvalósuló
- ingatlanvásárlásra, -fejlesztésre;
- tárgyi eszköz beszerzésre;
- immateriális javak beszerzésére (önállóan nem finanszírozható, csak valamely másik beruházási
céllal együtt, legfeljebb a teljes projektköltség 10%-ának megfelelő összegben);
- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásra (kizárólag az 50 főnél
kevesebbet foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások részére, minimum 2 éves futamidővel,
maximum 50 ezer EUR-nak megfelelő összegben)
fordítható, amennyiben a beruházás az alábbi tevékenységek valamelyikét szolgálja:
 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
(TEÁOR 55.10, 55.20, 55,30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30)
 Konferencia-, rendezvényszervezés (rendezvényszervezéshez szükséges infrastrukturális
beruházások)
(TEÁOR 82.30)
 Művészet, szórakoztatás, szabadidő
(TEÁOR 90.00, 91.00, 93.11, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29)
Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is,
helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategóriában kizárólag nem megkezdett beruházás finanszírozható.

A Hitel összege:
Hitelfelvevőnként
- meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén minimum 10 millió forint,
maximum 500 millió forint,
- új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén minimum 10 millió forint,
maximum 3 milliárd forint.
Saját erő
- általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória: minimum 10% (amely állami támogatást is
tartalmazhat)
- helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategória: minimum 10% (amely állami támogatást is
tartalmazhat)

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKV1 + legfeljebb 2,5%/év

Futamidő: legalább 2 év, legfeljebb 15 év

Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 1,5 év

Türelmi idő: legfeljebb 3 év

A rendelkezésre tartási idő, nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő.

Finanszírozási összeg:

  • meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén  minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint
  • új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén  minimum 10 millió forint, maximum 3 milliárd forint. 
Igénybevételi lehetőség:
A Hitelprogram keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2020. december
31-ig van lehetőség.