• Danolem Group Kft.

  • +36 (20) 338-8189
    kapcsolat@kkvpalyazat.hu

  • Hétfő - Péntek:
    9:00 - 17:00
    Személyes tanácsadásra várjuk irodánkban.

GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

2019.04.01.

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:  az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá  a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása. Egy évet lezárt mérleggel rendelkezik 150 milliótól - 3 milliárdig Új cégek maximum 150 millióig Vidéki telephellyel rendelkező cégek pályázhatnak.

GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:  az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá  a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.

A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások1 . Támogatásra gazdasági társaság2 jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül.


A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg


Támogatható tevékenységek: A. Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés3 tevékenységek, B. Innovációs tevékenységek, C. Termék piacra viteli tevékenységek, D. A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek, E. A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek. A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy Eljárási innovációstevékenység végzése kötelező a projekt elszámolható költségének minimum 5%-a mértékben.

Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében a projekt időtartama alatt a projektben való használat mértékéig és idejére elszámolható: A1) Személyi jellegű ráfordítás, A2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, A3) Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan, A4) Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan, A5) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke, A6) Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése, A7) Immateriális javak beszerzése, A8) Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.